Ana Sayfa
Eğitim Öğretim
Türkçe-Edebiyat

TÜRKÇE BÖLÜM BAŞKANLIĞI

                               TÜRKÇE BÖLÜM BAŞKANLIĞI

Türkçe bölümü olarak, kendisine, toplumuna faydalı; kabiliyetleri gelişmiş; milli değerleri benimsemiş; bilginin güç olduğunu önemsemiş bireyler yetiştirmek, evrensel değerlere sahip, farklılıklarıyla övünen, geleceği şekillendirme sorumluluğu ile mükemmelliği hedefleyen, değişim, gelişim ve yeniliklere açık, teknolojiyi yakından takip eden ve kullanan, bilimsel düşünen ve proje geliştiren, kendini gerçekleştiren öğrenciler yetiştirmektir.

Sakarya Üniversitesi Vakfı Özel Okulları olarak Türkçe dersinde; Öğrencilere Türk dilini sevdirmek, onlara Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçli, özenle ve güvenle kullanmayı öğretmek, kurallara uygun olarak Türkçe konuşmalarını sağlamak temel hedefimizdir. Türkçe dersi, öğretimin temelini oluşturan bir “Araç Ders” niteliği taşıdığından, okulumuzun akademik önceliğini de oluşturmaktadır. Bu dersin kazanımlarına sahip olan öğrencilerimizin, diğer derslerdeki öğrenmeleri de kolaylaşmaktadır. Öğrencilerimizin iyi bir Türkçe Okuryazarı olması, aynı zamanda iyi bir Fen ve Matematik Okuryazarı olmasını da sağlayacaktır.

 

Tüm derslerin konu içeriklerini doğru anlayıp doğru anlatabilmesi, öğrencinin Türkçe dersindeki başarısı ile yakından ilgilidir. Zümremizin en önemli amacı da, öğrencilerimizin okuduğunu anlama ve anlatma gücünü en iyi biçimde kullanabilmelerini sağlamaktır. “Okuma Saatlerimiz” bu kazanımı desteklemektedir. Öğrencilerimiz, okudukları ortak metin ya da eserlerden KavramKartları ve Kavram Haritaları çıkararak, analiz ve sentez çalışmalarıyla, eleştirel bakış açısı kazanmaktadırlar. Türkçe dersi okulumuzda, bilgi dersi değil, ifade ve beceri dersi olarak yer alır.

 

Türkçe Zümresi olarak, ders etkinliklerinin, sadece Türkçe ders saatleriyle sınırlı kalmaması ve her derste Türkçe dersi ile ilgili hataların düzeltilip, eksiklerinin tamamlanması yoluna gidilmesi için, zümreler arası işbirliğine de büyük önem vermekte ve eşgüdümlü çalışmalar yürütmekteyiz.

Ayrıca öğrencilerimize görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, düşündüklerini etkili anlatım tekniklerini kullanarak kendilerini ifade etme becerisi kazandırmak; türlü etkinlikler ile kelime dağarcıklarını geliştirmek; bilimsel, yaratıcı, eleştirel bakabilmeyi öğretmek; ulus duygusu ve coşkusu ile üzerine düşen görevleri yerine getirmelerini sağlamak; Türk yurdunu ve ulusunu, doğayı, hayatı ve insanlığı sevmelerine yardımcı olmak hedeflerimiz arasındadır.

Türkçe zümresi olarak derslerimizde analiz ve sentez, tümevarım ve tümdengelim, değerlendirme ve direkt dil öğretim metodu gibi problem çözmede kullanılan ve yargı ile anlama gücüne dayalı bilimsel yöntemler kullandığımız gibi, bu dersin özel öğretim yöntemleri olan; okuma, dinleme, konuşma, yazma ve dili kurallarına göre kullanma kazanımlarını da en üst boyutta vermeyi hedefliyoruz.

Etkinlik temelli Türkçe öğretimimizi, şu uygulamalardan oluşturmaktayız;

-Öykü, masal, şiir tamamlama

-Öykü, şiir resimleme

-Anıyı öyküleştirme–oyunlaştırma

-Verilen sözcüklerle paragraf oluşturma, öykü yazma

-Verilen resimlerle öykü, masal oluşturma

-Verilen cümlelerle paragraf oluşturma, çağrışımları yazma

-Karikatürde işlenen konuya/iletiye ilişkin söz yazma

Dilsel beceriler ile dilbilgisi konularının öğrencilerimize nasıl kazandırılacağı, Yabancı Dil Zümresi ile işbirliği yapılarak, somut örneklerle planlanmaktadır. Metinlerin müfredata ve yaş dönemlerine uygun olarak seçimi, ilgili ders planlarının hazırlanması, öğrenme-öğretme etkinliklerinin hazırlanması, kazandırılacak kazanım ve davranışların ayrıntılı olarak belirlenmesi, soruların düzeyinin belirtilmesi, ara özetler, ara geçişler, etkinlikler ve son özetlerin planlanması sonucunda oluşan eğitim durumuna göre nasıl bir öğrenci değerlendirmesi ve akabinde zümre değerlendirmesi yapacağımız sürekli olarak Zümre Gelişim Hedeflerimizi belirleyen unsurlardır. 

 

 Türk Dili ve Edebiyatı Hedefler

 Sakarya Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi olarak  amacımız, Türk milli eğitiminin amaçları çerçevesinde kültürümüzün temel unsuru ve taşıyıcısı olan Türk dili ve edebiyatının ürünlerini okuyan, öğrenen, Türk dilini koruyan ve geliştirmeye çalışan ,karşılaştıkları durumlar hakkında yorum yapabilen, Türk kültür birikiminin ve bu birikimin öneminin farkında olan, aynı zamanda bu kültür ve birikimi tanıtıp gelecek kuşaklara aktaran bireyler yetiştirmektir .

Bu noktada öğrencilerin ;edebiyatın doğasını, işlevini, birey ve toplum için ifade ettiği anlamı kavramaları, Türkçeyi özenli ve bilinçli biçimde kullanmaları,  Türk edebiyatının tarih içinde gösterdiği değişim ve gelişimi seçkin örnekler üzerinden tanımaları,  Türk edebiyatına ait eserler aracılığıyla millî, manevi, ahlâki, kültürel ve evrensel değerleri tanımaları ve benimsemeleri, Türk ve dünya edebiyatının farklı dönemlerinde yazılmış önemli eserleri yapı, tür, dil, içerik, bakış açısı gibi yönlerden değerlendirerek estetik zevk düzeylerini geliştirmeleri ; okuyan, bu sayede hem ülkesinde hem de dünyada yaşananlara kayıtsız kalmayan bir nesil yetiştirmek, başarının yanında en büyük hedefimizdir. Ayrıca 12. sınıf sonuna değin her öğrencimizin her dönemde Türk ve dünya edebiyatından en az üç eseri okuması ve bu eserleri ayrıntılı bir biçimde incelemeleri, öğrencilerimizin ana dillerinde en yetkin düzeye ulaşmalarını amaçlamaktadır.