Ana Sayfa
Eğitim Öğretim
Uluslararası Projeler

ULUSLAR ARASI PROJELER

A-EKO OKULLAR 

38 ülkede 18.000 okulda yürütülmektedir. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.


Proje, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.


Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için etkin rol almak için yönlendirilirler.


Dolayısıyla Eko-Okullar, sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almış olurlar. Proje, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar.


Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık eğitimini sağlar.

Eko-Okullar Projesi, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; proje dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü verir. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir.


Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir Eko-Okullar Projesi uzun verimli bir projedir. 

PROJENİN FAYDALARI NELERDİR?

Projenin uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, hayatı boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

ÖĞRENCİLER;
- Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
- Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
- Sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi geliştirir,
- İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,
- Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,
- Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,
- Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

Sakarya Üniversitesi Vakfı Özel Okulları olarak;

2015-2016 eğitim- öğretim yılında Çöp Atık ve Geri Dönüşüm temalı Eko-Okul projesini gerçekleştireceğiz.  Öğrenci, öğretmen, veli ve sivil toplum kuruluşu örgütleriyle birlikte “Çöp, Katı Atık ve Geri dönüşüm “ projesine başlamış bulunmakta ve halen devam etmekteyiz.

B-) E-twinning projeleri

eTwinning, Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur.

eTwinning, iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan personele (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler v.b.) yönelik bir platform sunmaktadır. E-Twinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırarak Avrupa'da okul işbirliğini teşvik etmektedir. E-Twinning Portalı (www.etwinning.net) ana toplanma noktası ve çalışma alanıdır. Yirmi altı dilde mevcut olan e-Twinning Portalının bugün yaklaşık 230.277 bireysel üyesi bulunmaktadır ve Avrupa'da iki veya daha fazla okul arasında 5462'den fazla proje* uygulanmaktadır. Portal öğretmenlerin ortak bulması, proje oluşturması, fikirlerin ve iyi uygulamaların paylaşılması ve eTwinning platformunda bulunan çeşitli olanakları kullanarak birlikte çalışmaya başlaması için çevrimiçi araçlar sağlamaktadır. 
2005 yılında Avrupa Komisyonunun e-öğrenme Programının ana hareketi olarak başlatılan e-Twinning, 2014 yılından bu yana AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor program olan Erasmus+'a, sıkı bir şekilde entegre edilmiştir. Merkezi Destek Servisi, Avrupa'daki okullar, öğretmenler ve öğrenciler için eğitimi geliştiren 31 Avrupa Eğitim Bakanlığının uluslararası işbirliğinden oluşan European Schoolnet tarafından yönetilmektedir. Ayrıca e-Twinning ulusal düzeyde 37 Ulusal Destek Servisi tarafından desteklenmektedir.

e-twinning portalı kullanılarak okulumuzda çeşitli uluslararası projeler yapılmış ve her yıl yenileri eklenerek bu tarz projelere devam edilmektedir.

Yapılan ve devam eden projelerimiz;

  • Polonya, Slovakya, Macaristan ve Türkiye ortaklı “festivals and celebrations in my country” konulu proje
  • Yunanistan, Fransa, Polonya ve Türkiye ortaklı “wir lernen Deutsch” konulu proje
  • Yunanistan, Polonya, İspanya, Romanya ve Türkiye ortaklı “project about language” konulu proje
  • İspanya, Polonya, Yunanistan, İtalya, Türkiye ortaklı “Do our customs and traditions make us different or alike?” konulu proje
  • Polonya ve Türkiye ortaklı “Traditional games for children” konulu proje

C-) Comenius (Erasmus+) projeleri

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları’ndan biri olan Erasmus+ programının amacı; kültürler arası iletişim aracılığıyla eğitimde kaliteyi artırmaktadır. Bu programda hedef kitle öğretmenler, öğrenciler ve eğitim personelidir. Anaokulundan yüksek öğrenime kadar her aşamada eğitim projelerini kapsayan Comenius programı faaliyetleri, her ülkede Ulusal ajans diye bilinen kurum aracılığıyla yönetilir.

Okulumuzda Erasmus+ projeleri planlama ve kabul aşamasındadır.