Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri dersi öğretim programımızın vizyonu; bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerimizin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesidir.

Fen Bilimleri dersleri yapılandırmacı yaklaşıma dayalı olarak işlenmektedir. Tüm çalışmaların amacı, öğrencilere günlük yaşamda karşılaştıkları bilimsel olayları daha iyi kavratmak, bu olaylara katılabilme becerisini geliştirebilmektir.

Öğrencilerimizin, bilimsel mantığı daha iyi kavrayabilmeleri ve sağlam bir temel oluşturabilmeleri için Fen Bilimleri derslerimiz öğrenci merkezli bir yaklaşımla, Fen Bilimleri Laboratuvarında işlenmektedir. Böylece derslerde konu ile ilgili deneysel etkinlikler anında yapılarak, animasyonlar ya da filmler izlenerek tam öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Amacımız  öğrencilerimizin;

· Doğal dünyayı öğrenmeleri ve anlamaları, bunun düşünsel zenginliğini kavramalarını ve yaşamalarını sağlamak,

· Her sınıf düzeyinde bilimsel ve teknolojik gelişme ile olaylara merak duygusu geliştirmelerini teşvik etmek,

· Fen ve Teknolojinin doğasını; fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimleri anlamalarını sağlamak,

· Araştırma, okuma ve tartışma aracılığıyla yeni bilgileri yapılandırma becerilerini sağlamak,

·  Eğitim ile meslek seçimi gibi konularda, fen ve teknolojiye dayalı meslekler hakkında bilgi, deneyim, ilgi geliştirmelerini sağlayabilecek alt yapıyı oluşturmak,

·  Öğrenmeyi öğrenmelerini ve bu sayede mesleklerin değişen mahiyetine ayak uydurabilecek kapasiteyi geliştirmelerini sağlamak,

· Karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda, yeni bilgi elde etme ile problem çözmede fen ve teknolojiyi kullanmalarını sağlamak,

· Kişisel kararlar verirken uygun bilimsel süreç ve ilkelerini kullanmalarını sağlamak,

·  Fen ve Teknolojiyle ilgili sosyal, ekonomik ve etik değerleri, kişisel sağlık ve çevre sorunlarını fark etmelerini, bunlarla ilgili sorumluluk taşımalarını ve bilinçli kararlar vermelerini sağlamak,

· Bilmeye ve anlamaya istekli olma, sorgulama, mantığa değer verme, eylemlerin sonuçlarını düşünme gibi bilimsel değerlere sahip olmalarını, toplum ve çevre ilişkilerinde bu değerlere uygun şekilde hareket etmelerini sağlamak,

· Meslek yaşamlarında bilgi, anlayış ve becerilerini kullanarak ekonomik verimliliklerini artırmalarını sağlamaktır.

 Fen Bilimleri Zümresinin Hedefleri
 

Düşünen, bilgiye ulaşabilen, teknolojik bilgi üretebilen, yaratıcı bireylerin yetiştirilmesinde fen derslerinin önemi büyüktür. Araştırma ve deneylerle desteklenen fen dersleri öğrencilerin fen derslerine olan ilgisini artırır.
Lise Fen derslerinin işlenişi sırasında 3 temel amaç göz önünde bulundurulmaktadır: 
• Öğrencilere Fen konuları ile ilgili genel bilgi ve yasaları vermek. 
• Fen dersleri aracılığı ile öğrencilere zihinsel ve el becerilerini kazandırmak.

• Fen ve teknoloji alanındaki meslek eğitimleri için temel oluşturmak.

Fen Bilimleri zümresi olarak;

Bireysel farklılıkların belirginleştiği günümüzde öğrenmeyi ve bilgiye ulaşmayı öğrenmiş,  öğrenmekten zevk alan, geniş düşünce ufkuna sahip, bireysel yeteneklerini geliştirebilen, çok yönlü, araştırmacı, değişime ve hıza uyum sağlayabilen, bazen sahip olduğu becerileri ile bilgilere erişebilirken bazen de sahip olduğu bilgiler ile becerilerini geliştirebilen, meraklı, yaratıcı ve kritik düşünebilen, öğreniminden en fazla kendisini sorumlu tutan üretken ve yaratıcı bireyler yetiştirmek başlıca hedefimizdir.