Ana Sayfa
Yabancı Dil Öğretimi
İngilizce Programı
İngilizce müfredat programımız

İngilizce müfredat programımız

İngilizce müfredat programımız Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı CEFR  (Common European Framework of References for Languages) doğrultusunda hazırlanmıştır.

Öğrencilere İngilizce’nin sevdirilmesi ve günlük yaşantı içerisinde kullanımının kazandırılması amaçlanmaktadır.

Derslerimizde “ Tema bazlı ve iletişimsel yaklaşımlar kullanılmakta, eleştirel düşünce ile aynı tarzlardaki ders kitaplarıyla desteklenmekte ve “Çoklu Zeka Teoremi”ne göre uygulanmaktadır. Derslerimiz öğrencilerin konuları içselleştirmesini amaçlayarak çeşitli oyunlar, aktiviteler, şarkılar, el-işi çalışmaları, dramatizasyon, ikili ve grup çalışmaları ile desteklenmektedir. Bu sayede, öğrencilerimizin dili doğal sürecinde öğrenmeleri cesaretlendirilmektedir.

Öğrencilerin bilgi birikimlerini proje çalışmalarına aktarmaları hedeflenmektedir. Her sınıf düzeyinde seçilip yapılandırılan  projeler, tüm akademik yıl boyunca öğretilen temalardan biriyle ilintilidir. Projelerimiz drama çalışmalarıyla desteklenmektedir.  Bu sayede özellikle küçük yaş grupları,  dramalar ve hikâye anlatımları ile dili pekiştirme şansı bulmaktadırlar. Her akademik yılın belirli dönemlerinde çeşitli sunumlar ile ‘Proje-Bazlı Eğitim’ çalışmalarımız desteklenmektedir.

Öğrencilerimizin 1 – 3. sınıflarda A1 düzeyinde, 4 – 6. sınıflarda A2 düzeyinde, 7. ve 8. sınıflarda ise B1 düzeyinde olmaları beklenmektedir.

Sene başında, ortasında ve sonunda  İlköğretim 2. Kademede seviye grupları için, placement (yerleştirme) sınavı uygulananmaktadır. Bu sınav değerlendirmesine göre öğrencilerimiz seviye gruplarına ayrılarak İngilizce öğrenmektedir. Seviye gruplarında sene içinde başarı durumlarına göre öğrencilerin seviyelerarası geçişi sağlanmaktadır.

İngilizce müfredat programımız , öğrencilerimizi Trinity ve Cambridge Üniversitesi ESOL sınavlarına hazırlar. Okulumuz Cambridge esol sınav merkezi olarak çevre okullara da ev sahipliği yapmaktadır. Ana sınıflarından 6. Sınıfa kadar olan öğrencilerimiz Trinity Sınavlarına; 7. ve 8. Sınıf öğrencilerimiz Cambridge ESOL (KET-PET) sınavlarına katılmaktadır.

Ayrıca (Speaking) Skills derslerimizi  native speaker olan öğretmenlerimiz yürütmektedir. Öğrencilerimizin her sene e-twinning gibi uluslar arası projeler ve Yaz Okulu programları ile dil gelişimleri desteklenmektedir.

Yıl boyunca öğretmenlerimiz çeşitli seminer ve yabancı eğitim danışmanlarımız tarafından meslek gelişimleri konusunda desteklenmekte ve yönlendirilmektedir.

Çalışmalarımızı aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

https://www.facebook.com/sau.schools

https://www.facebook.com/pages/SAU-Schools-Speaking-Classes/230249897142305

 

SAÜ Vakfı Özel Anadolu Lisesi olarak yabancı dili en iyi şekilde konuşabilen ve öğrendiklerini hayata geçirebilecek  öğrenciler yetiştirirken, öğrencilerimizin İngilizce’yi etkili bir şekilde konuşup yazmaları, ulusal ve uluslararası platformlarda evrensel dil olan İngilizce’yi özgüven içinde kullanarak yabancı bir dilde kendilerini en iyi şekilde ifade edebilme becerilerini kazandırmayı amaçlamaktayız.

SAÜ Vakfı Anadolu Lisesi’nde lise öğrencilerimiz 9. sınıftan itibaren kendi seviyelerinde İngilizce eğitimi almaktadırlar. Lise öğrencilerimizi seviyelerine uygun olarak KET, PET ve FCE sınavlarına hazırlayarak, almış oldukları eğitim sonucunda, dünya üzerinde birçok üniversite tarafından kabul edilen FCE belgesiyle ,üniversitelerin hazırlık sınıflarını okumadan birinci sınıfa başlamalarını hedeflemekteyiz. Ayrıca okulumuzda eğitimde kaliteyi artırmayı, Program Ülkelerindeki okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan Comenius projeleri de yürütülmektedir.

Öğrenci merkezli programladığımız İngilizce derslerimizde öğrencilerimiz kendi gerçek düşünce ve duygularını açıklama ve yabancı dili farklı bir ortamda kullanma imkânı bulmakta ve yabancı öğretmenlerle konuşma becerileri de sürekli olarak geliştirilmektedir.