Ana Sayfa
Merkez Anaokulu
Okul Öncesi Eğitim
Okulöncesi Eğitim

Okulöncesi Eğitim

Erken çocukluk eğitimi her ne kadar okula hazırlık olarak algılansa da aslında ileri yıllar için bir hazırlıktır. Okul öncesi eğitimi, yaşayarak,  çocuğu merkeze alarak öğrenmeyi  sağlamayı hedefler.  Bu bilgiden hareketle okul olarak öncelikli hedefimiz mutlu, kendine güvenen, yorum yapabilen, ezberleyen değil sorgulayan bireyler yetiştirmektir.  Temel amacımız konu öğretmek değil , etkinliklerimizle ele aldığımız, okul öncesi eğitim programında belirlenen sosyal-duygusal, bilişsel, dil gelişim, öz bakım ve motor gelişim olmak üzere 5 alanda ele alınan  kazanımları kazandırmaktır. Günlük akış sanat etkinlikleri, dramalar, deneyler, yaratıcılık etkinlikleri, türkçe-dil etkinlikleri, bütünleştirilmiş oyun, fen, matematik etkinliklerimiz , kazanıma dayalı hazırlanan materyallerimizle ve oyunlarımızla her çocuğa hitap edecek şekilde hazırlanmaktadır. 

Fotoğraflar