Ana Sayfa
Eğitim Öğretim
Görsel Sanatlar Eğitimi
Görsel Sanatlar Dersi

Görsel Sanatlar Dersi

Görsen sanatlar dersi amaçları:

Ana Sınıfı, 1., 2., 3. Sınıflar Görsel Sanatlar Dersi Amaçları:

Görsel Sanatlar dersinde amacımız, öğrencilerimizi, sanatsal biçimlendirme, görsel sanatlar kültürü ve müze bilinci ile tanıştırmak ve bu alanlarda gelişmelerini sağlamaktır.

Biçimlendirme çalışmalarında öğrencilerimizin, pastel boya, kuru boya, sulu boya, kolaj ve kolay baskı teknikleri ile bireysel ve grup çalışmaları yaparak, çizgi, doku, geometrik şekilleri, ana ve ara renkleri tanımak, yığma, dizme, yerleştirme işlemlerini gerçekleştirmek, değişik malzemeler arasında görsel ilişki kurabilmek, büyük-küçük, ince-kalın, uzun-kısa gibi unsurları kullanabilmek ve görsel sanatlar teknikleri ile duygu ve düşüncelerini ifade edebilmek gibi önemli kazanımları olur.

Yaptığımız gezilerle müzeler, sanat galerileri, tarihi eserler hakkında fikir sahibi olmaları, izlenimlerinden yola çıkarak görsel sanat tasarımları yapabilmeleri ve bunları arkadaşlarıyla paylaşmaları hedeflenir.

Görsel sanatlar kültürü alanında ise çeşitli konularda yaptıkları çalışmalarla öğrendikleri değişik teknikleri kullanarak, öğrenciler, yaşadıkları çevreyi, doğayı tanıma ve öneminin farkına varmanın yanında görsel sanat eserlerini ve bunları yapan sanatçıları da yavaş yavaş tanımaya başlayarak hayal güçlerini, yaratıcılıklarını, el becerilerini geliştirme, farklı sanat biçemleri ve görüşleri hakkında yorum yapabilme fırsatları bulurlar.

4.Sınıflar Görsel Sanatlar Dersi Amaçları:

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme, Görsel Sanat Kültürü ve Müze Bilinci alanında çalışmalar yapılmaktadır.

Öğrencinin yeteneklerini fark etmesi, kendine güven duygusu kazanması ve geliştirmesi hedeflenir.

Öğrenciye her türlü araç ve gereci kullanarak görsel anlatım diline dönüştürme isteği ve kullanma becerisi kazandırılarak öğrencinin gelişmesine imkân tanınır.

Öğrenciye doğadan, çevreden ve sanat eserlerinden haz alma, onlarla gurur duyma ve onları koruma bilinci kazandırmak hedeflenir.

5.Sınıflar Görsel Sanatlar Dersi Amaçları:

Öğrencilere duygu düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleri ile ifade etmeyi kazandırma, kişilerin yetenek, beceri ve güçlerinin değişik olabileceğinin farkına vardırma, aynı konuyu değişik malzeme ve anlatım biçimleri ile ifade edebileceğini bilme, uzak yakın çevresinin doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtmayı amaçlar.

6.Sınıflar Görsel Sanatlar Dersi Amaçları:

 

Öğrencilerin eleştirel düşünme, sanat aracılığı ile iletişim kurma, karar verme, görsel okuma, çevre ve doğa bilinci kazanma, estetik algının geliştirilmesi, kendini ifade etme gibi temel becerilerin gelişimini sağlar. Ülkemizin müze, ören yeri, tarihi eser, anıt vb. zenginliklere sahip olduğunun farkına vardırılır, eserler aracılığı ile Anadolu uygarlıklarını tanır.

7.Sınıflar Görsel Sanatlar Dersi Amaçları:

Görsel sanat öğeleri ile denge, vurgu, ahenk, değişiklik, hareket, ritim, dereceleme, oran-orantı gibi sanatsal düzenleme  ilkelerinin, seçilen etkinlik, önerilen yöntem ve teknikler eşliğinde, duyuşsal ve devinimsel kazanımlara yönelik uygulamalar içinde sezdirildiği ve pekiştirildiği bir öğrenme alanıdır. Ayrıca müzelerdeki eserlerle, bu eserlerin ait oldukları dönemler arasında ilişki kurmayı öğrenirler.

8.Sınıflar Görsel Sanatlar Dersi Amaçları:

 Görsel sanat eserinin oluşmasında, dönemin düşünce ve inanç sistemlerinin, coğrafi özelliklerinin ve çeşitli olayların etkisini araştırmayı öğrenir. Gördüğü sanat eseri hakkında bir yargıya varmayı bilir. Tarih, kültür ve görsel sanatlar arasındaki ilişkinin farkına varır.  İnternet aracılığı ile müze ziyareti yapar.

Fotoğraflar