Ana Sayfa
Eğitim Öğretim
Beden Eğitimi
Beden Eğitimi

Beden Eğitimi

Beden eğitimi, eğitimin, insanın beden sağlığını ve becerilerini geliştirmeye yönelik dalına denir. Beden eğitimi, insanın zihinsel eğitim kadar bedensel eğitime gereksinmesi olduğu düşüncesine dayanır. Beden eğitiminin geçmişi, uygarlıklar tarihi kadar eskidir. Günümüzden yaklaşık 2.400 yıl önce yaşamış olan Yunanlı filozof Platon’un "Gerçek müzisyen ve sanatçı, müzikle cimnastiği en doğru oranlarda birleştirebilen kişidir" sözleri, Eski Yunan’da beden eğitimine verilen önemi gösterir.

Okullarda beden eğitimi derslerini koyan ilk ülke ise 1814'te Danimarka oldu. Daha sonra Danimarka’yı başka ülkeler izledi. Bugün, ilköğretimin zorunlu olduğu hemen bütün ülkelerde beden eğitimi ders programında yer alır.

Beden eğitimi dersleri yaş gruplarına göre uygulanır. Çok küçük çocukların beden eğitiminde öncelikle koşmak, tırmanmak, zıplamak ve oynamak gibi doğal hareketlerini geliştirmesi amaçlanır. Daha büyük çocuklara ise, özel eğitim görmüş öğretmenlerce temel beden eğitimi dersleri ve yarışmaya yönelik spor etkinlikleri öğretilir. Yüzme, cimnastik, atletizm ve tüm takım sporları bu tür etkinlikler arasında sayılır.

Beden eğitimi derslerinde öğrencilere bedenlerini geliştirme ve formda tutmanın yanı sıra, başkalarıyla işbirliği yapma, kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanıma da öğretilir. Öğrencilik yıllarını geride bırakan yetişkinler de, bu tür etkinliklere katılabilirler.

Türkiye'de modern beden eğitiminin öncüsü Selim Sırrı Tarcan'dır. 1919 yılında beden eğitimini geliştirmek amacıyla İzmir'de bir salon açmıştır.

 

BEDEN EĞİTİMİ AMACI

BİLİŞSEL AMAÇ;

 Bilgi ve Anlama Oyun kuralları, beceri, strateji, koruma Sosyal ve Duygusal Kendine güvenme, değer yargıları, kişilik gelişimi, iletişim becerisi, nezaket, fair play

DUYUŞSAL AMAÇ;

 Kendine kontrol etme, kendine disipline etme, eğlence, gevşeme, kendine ifade etme, nasıl kazanacağını ve nasıl kaybedeceğini öğrenme Temel hareket becerileri Ve Fiziksel Fitness Temel hareket modelleri, motorik beceriler, temel oyun becerileri, senzori-motorik beceriler.

PSİKOMOTOR AMAÇ;

Kardiovasküler dayanıklık, kas kuvveti ve dayanıklılığı, esneklik.

Beden eğitimi ve sporun özel amaçları nelerdir?

Beden eğitimi ve sporun temel amacı, bireylerin hareket kabiliyetlerinin artırılması yoluyla zihinsel ve fiziksel yönden sağlıklı bireyler yetiştirilmesine yardımcı olmaktır. Eğitim, beden eğitimi ve sporun en önemli boyutudur. Beden eğitimi ve spordaki temel felsefe, zihin ve beden gelişimini bütünlük içinde gerçekleştirmektir.

Kişilik gelişimi açısından, insanlar arası ilişkiler, bağlılık, grup etkileşiminin geliştirilmesi beden eğitimi ve sporun amaçlarındandır. Her yaş ve her kesimden insanların verim gücünü yükselterek beden ve ruh sağlığını korumanın yanı sıra, insanların serbest zamanlarının değerlendirilmesi ve toplum için sorunlu insan olmalarının önlenmesi amaçlanmaktadır.

Beden eğitimi ve spor sayesinde birey, kendini tanır, yeteneklerini geliştirir, vücuduna karşı bilinçlenir, fiziksel olarak gelişir, sağlıklı yaşamak için gerekli bilgi ve becerileri kazanır.

Modern kent hayatında, çevre ve gürültü kirliliği, stres, iş yoğunluğu gibi psikososyal olumsuzlukların yanı sıra dengesiz beslenme ve durağan bir yaşantı göze çarpmaktadır.

Hareketsiz yaşam, sinir ve kas gelişimini olumsuz etkilediği gibi kan basıncının yükselmesine, damar sertliğine, kalp enfarktüsüne, şeker vb. birçok rahatsızlığa da sebep olmaktadır.

Spor, insanın sosyal ilişkiler kurmasında ve bu ilişkileri geliştirmesinde büyük rol oynar. Yeni arkadaşlıklar kurma, bir gruba ait olma, arkadaşını tanıma, paylaşma gibi sosyal davranışlar kazanmasına yardımcı olur. Bunların yanı sıra sporun belli kurallar içinde yapılması insanın kurallara uyma, toplum hayatına uyum sağlama gibi hususlarda olumlu davranış kazanmasını sağlar.

Spor, yapan kişiye göre elit veya rekreatif amaçlı olarak ele alınabilir. Elit amaçlı sporda sporu teknik ve taktikleriyle derinlemesine öğrenmek, pekiştirmek ve sergilemek suretiyle üst düzeyde gerçekleştirmek amaçlanır. Rekreatif amaçlı sporda ise yoğun çalışma yükü, rutin hayat tarzı ve çevresel faktörlerden olumsuz etkilenen beden ve ruh sağlığını korumak esastır.

Spor alt yapısının ve temel becerilerinin verildiği, hareket eğitiminin formal olarak yapıldığı beden eğitimi ve spor dersi, kişilik gelişimi ve sosyalleşme yönünden büyük önem taşır. Ayrıca bu ders bireylere fırsat tanıyarak yeteneklerini özgür bir şekilde ifade etme imkanı verir.

Fotoğraflar