Ana Sayfa
Yabancı Dil Öğretimi
Almanca Öğretimi
Almanca derslerinde

Almanca derslerinde

AMACIMIZ

SAÜ Vakfı Özel Okullarında yabancı dil eğitiminde  hedef;  2 dilin birden (Almanca ve  İngilizce)  öğretilmesidir.  Yapılan araştırmalar göstermiştir ki   5- 12 yaş aralığındaki çocuklarda  birden fazla dilin aktif bir şekilde öğrenimi kolay ve kalıcıdır.

Sürekli gelişen, değişen ve globalleşen dünyamızda, çağın gereklerine ayak uydurabilmek, farklı kültürlerle doğru iletişim kurabilmek, teknolojik, kültürel ve bilimsel alanda sağlıklı bilgi akışını kesintisiz yürütebilmek için yabancı dilin önemi artık herkesçe bilinen yadsınamaz bir gerçektir. Bu doğrultuda öğrencilerimize Almanca dili ve Almanca konuşan ülkelerin kültürleri ile erken yaşta tanışma olanağı sunulmaktadır. Almanca dersleri Anasınıfından itibaren çağdaş öğretim ve öğrenim yöntemleri ile verilmektedir. Dil eğitimimizin birinci kademesinde öğrenciler hedef dili görsel ve işitsel olgularla bütünleştirerek, alışkanlık kazanmaya ve basit dil yapılarını oyun yolu ile taklit ederek öğrenmeye başlarlar.

Almanca derslerinde :

 • Öncelikli amacımız öğrencilerimizin Almanca’ ya ve buna bağlı olarak kültürüne karşı ilgi ve motivasyonunu sağlamaktır.
 • Derslerimiz öğrenci merkezli, iletişim ve eyleme dayalı, öğrencilerimizin tüm duyu organlarına hitap edebilen niteliklere sahiptir.
 • Ayrıca derslerde yöntem çeşitliliğine önem verilmekte ve iletişim teknolojilerinden yararlanılmaktadır. Şarkı, oyun ve tekerlemeler Almanca derslerinin vazgeçilmez unsurlarıdır.
 • Çocuklarımızın düzgün bir telaffuz kazanmaları sağlanmaktadır.
 • Sistemli sözcük çalışmaları derslerde yapılmaktadır.
 • Duyma anlamayla başlayan dil öğretimindeki süreç  çocukların basit kalıplarla kendilerini ifade etmesiyle devam etmektedir. Düzeylerine uygun metin ve kitap okuma çalışmaları, kendi metinlerini oluşturdukları yazı çalışmaları ve duyma anlama becerisini geliştirici çalışmalar yapılmaktadır.
 • Ortak program  doğrultusunda bizim yabancı dil eğitimimizdeki hedefimiz; kültürler arası iletişim kurabilen, yabancı dil öğrenmeyi hedeflemiş, öğrenirken eğlenen,  çok dilli yaşamı ilke edinmiş, öğrenmeyi öğrenen, yaş gruplarına uygun yöntemlerle eğitilmiş bireyler yetiştirmek, Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürkçü, Laik ve Demokratik kimliğine bağlı, toplumsal konularda duyarlı, başarıya odaklanmış, modern ve bilimsel kalıplarla düşünen “insan” yetiştirmektir.

 

MÜFREDAT VE DERS İŞLENİŞİ

1.KADEME  1.,2.,3. VE 4. SINIFLAR:

Yabancı dil eğitimimizin 1. kademesinde çocuklar hedef dili görsel ve işitsel olgularla bütünleştirerek , alışkanlık kazanmaya çalışarak ve basit dil yapılarını oyun yolu ile taklit ederek öğrenmeye başlarlar.

Almanca derslerinde şarkı, tekerleme ve oyunlarla daha çok kelime bilgisine ve basit cümlelerle kendini ifade etme becerisine yönelik aktiviteler yapılmaktadır. Dersler öğrenci odaklı yapılmakta ve yabancı dil edinimi sağlanmaktadır. Yabancı dil eğitiminde bu yaş grubunun özelliği olarak yüksek motivasyon çok önemlidir. Bu nedenle 1. dönem yapılan derslerde Almanca’ya kulak dolgunluğu kazandırılarak,  öğrencilerin Almanca’yı eğlenerek öğrenmeleri ilk hedefimizdir. 2. dönem başlayan yazı çalışmalarıyla öğrenciler Almanca ses ler ve yazım kurallarıyla tanışırlar. Böylece basit cümlelerden oluşan okuma, anlama ve yazma alanında becerileri geliştirilmeye çalışılır.

3 . sınıftan itibaren 1.ve 2. sınıflarda öğretilen kelime ve konuların günlük yaşamda aktif olarak kullanmaya yönelik etkinlik ve aktiviteler yapılmaktadır.

İlk üç yılda kulak dolgunluğu kazandırılarak, basit cümle kalıpları ile konuşma, sözcük dağarcığını geliştirici çalışmalarla başlayan yabancı dil öğrenme süreci 4. sınıftan itibaren dört temel becerinin gelişimi ile desteklenir. Bu beceriler ;duyduğunu anlama, okuduğunu anlama, yazabilme ve konuşabilme , yabancı dil öğrenmenin temelini oluşturan becerileridir. Öğrencilerimiz, dil öğrenimine bilinçli yaklaşım ile Almanca dilbilgisi kurallarını  öğrenerek gelişim süreci içerisinde dili bilinçli ve özenli kullanmaya  yöneltilmektedirler. Aynı zamanda bu yaklaşım sayesinde analiz ve yorum ön plana çıkmaktadır.

2.KADEME 5. VE 6. SINIFLAR:

Bu yaş grubundaki öğrencilerimizin yabancı dil  becerilerinin ( okuma-anlama, yazma, konuşma, dinleme-anlama) gelişimini destekleyici  çalışmalar yapılmaktadır. Dilbilgisi araç olarak kullanılmakta ve iletişime dayalı dersler yapılarak öğrencilerin duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmeleri sağlanmaktadır. Derslerde yöntem çeşitliliğine önem verilmekte, akıllı tahta  ve teknolojik donanımlardan etkin bir şekilde yararlanılmaktadır.

Öğrencilerimizin  bağımsız çalışma yeteneğini geliştiren istasyon çalışmaları, diyalogları sınıfta dramatize etme, resimli hikayeler yazma , okuma ve bilgi yarışmaları , sözcük dağarcığını düzenli olarak geliştiren etkinliklerle derslere aktif katılımları sayesinde bilinçli bir öğrenme süreci gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimizden beklenen başlıca davranışlar;

 • Kendini ayrıntılı tanıtabilme ( adı, yaşı, hobi, ülke, aile, ….)
 • Avrupa   ülkeleri, başkentleri, dilleri, uyrukları hakkında bilgi verebilme,
 • Spor aktiviteleri hakkında bilgi sahibi olma ve kendi ilgi alanları hakkında konuşabilme,
 • Yol tarifi yapabilme,
 • Sevdiği televizyon programları hakkında duygu ve görüşlerini belirtebilme,
 • Restorant’ta yemek siparişi verebilme,
 • E-Mail, mektup ve davetiye okuyup anlayabilme ve yanıt verebilme,
 • Hava durumu hakkında ayrıntılı bilgi verebilme,
 • Bayramların ve özel günlerin kutlanması,
 • Almanya’daki ve Türkiye’deki bayramları karşılaştırarak farkına varabilme,
 • çeşitli kurslara ve etkinliklere başvuru yapabilme,kurslar hakkında bilgi edinebilme, geçmiş zaman hakkında konuşabilme, yazılı metinleri okuyup anlayabilme,
 • Bilim adamları ve icatlarla ilgili metinleri okuyup anlayabilme,
 • Almanya’daki ve Türkiye’deki görülmeye değer yerler hakkında bilgi edinip sınıfta arkadaşlarına sunum yapabilmektir.

Projelerimiz

MEB kapsamında olan  “Wir lernen Deutsch” , “Almanca öğreniyoruz”  E-Twinning Projesi olarak Polonya, İspanya, Yunanistan ve Türkiye’den  de okulumuzun katıldığı bu projenin amacı farklı ülkelerden aynı yaştaki öğrencilerin öğrenmiş oldukları Almancayı kullanarak iletişim kurabilmeleridir.

Ülkelerin kültürlerini ve yaşadıkları şehirleri tanıtması adına, birbirlerine gönderdikleri e maillerle,mesajlar,video ve powerpointler ile projenin ilk adımları atılmıştır. Daha sonra bu proje çerçevesinde, öğrencilerimiz sınıflarını ve okullarını resimlerle tanıtmışlardır. Ayrıca yaşadığımız güzel şehrimizi yapmış oldukları maketlerle, resimlerle, slaytlarla, afişlerle görsel bir şölen halinde sunmuşlardır.Projemiz hala devam etmektedir…

SAÜ VAKFI ÖZEL OKULLARI ALMANCA DERSİ https://www.facebook.com/groups/687095238026843/

Fotoğraflar