Ana Sayfa
Yabancı Dil Öğretimi
Trinity College London

TRINITY COLLEGE LONDON- SINAVLARI

TRINITY COLLEGE
 
Trinity College London 1877 yılında kurulmuş ve 55 farklı ülkede ESOL,TESOL dallarında ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini sürdüren bir kurumdur. Türkiye şubesi, İNKAŞ tarafından 2008 yılı itibariye temsil edilmektedir. İngiltere’de QCA (Qualifications and Curriculum Authority) tarafından ‘UK National Qualifications Framework’ akreditasyonuna sahip GESE ve ISE sınavları Trinity College Londan tarafından verilmektedir. Diğer ülkelerde ise, Eğitim Bakanlıkları’, ‘Bölgesel ve Yerel yönetim Eğitim Departmanları’, British Council, Üniversiteler, Özel Kurumlar nezdinde çeşitli akreditasyonlara sahiptir. Aşağıda GESE ve ISE sınavlarının detaylarını bulabilirsiniz.
 
TRINITY COLLEGE LONDON-GESE- SINAVLARININ UYGULANMASINDAKİ OLUMLU FAKTÖRLER:
 
1.      Her öğrencinin kendi seviyesinde sınava girme şansının olması-bu durumda öğrenci olması gereken yere yetişme çabasından çok kendi bulunduğu seviye içinde değerlendirilir.
2.      Sınav sonrasında hem öğrencilere hem de okula yönelik geri bildirim raporunun hazırlanması-böyle bir rapor şu anda bulunulan durumu saptadığı gibi gelişmesi gereken yönlerin de aydınlanması konusunda fayda sağlar.
3.      Okulda uygulanan İngilizce programı hakkında geri bildirim sağlar.
4.      Öğrenciler, gerçek hayatta olduğu gibi kendi istedikleri ve ilgi duydukları konularda konuşarak sınava girerler.
5.      Konuşma, gerçek hayatta da olduğu gibi “unscripted” bir şekilde yapılır- bu da konuşmanın doğal haliyle seyretmesini sağlar.
6.      Öğretmenlere, sınav öncesi her seviyeden beklenen yapıların açıklandığı çalışma kağıdı örnekleri verilir. Bu çalışma kağıtları Trinity College London uzmanları tarafından hazırlanır.
7.      Sınavlar profesyonel sınav uzmanları tarafından gerçekleştirilir.
8.      Sınavı yapan kişilerin hepsi Trinity College London bünyesindeki kişilerden seçilir.
9.      Geçme veya kalma gibi çok kesin çizgilerle çizilmiş olan sonuçların yerine öğrencilerin gerçek hazır bulunurlukları ölçülür.
10. Gerçek hayatta olduğu gibi konuşma sırasında her iki tarafta birbirine soru sorar. Soru soran taraf yalnızca sınavı yapan kişi değildir.
11. Sınavın öğrencinin kendi okulunda gerçekleşmesi öğrenciyi motive eden ve rahatlatan bir faktördür.
12. Konuşma becerisi her zaman ölçülmesi en zor olan beceridir. Böylesine uluslararası geçerliliği olan bir sınav ile bu becerinin ölçülebilmesi hem öğrencinin hem de okulun durumuna net bir ölçüm getirebilecektir.
 
 
 TRINITY COLLEGE LONDON-ISE- SINAVLARININ UYGULANMASINDAKİ OLUMLU FAKTÖRLER:
1. Sınav 4 ana becerinin birbiriyle ne kadar entegre olarak gittiğini görmek için bu amaçla hazırlanmıştır. Ancak öğrencilerin bilişsel gelişimleri de göz önünde bulundurulduğunda böyle bir entegrasyonun A2 seviyesinden önce olması mümkün olmadığı için bu sınav A2 seviyesi itibariyle A2.B1-B2-C1 ve C2 seviyelerinde yapılmaktadır. Yani sınıfta öğretmenin gözlemini yansıtan bir seviyeden başlamaktadır. A1 seviyesindeki bir öğrencinin bu dört beceriyi bir araya getirmesi çok objektif bir sonuç getirmez. 

2. Sınavın portfolio bölümü öğrencinin süreç içindeki çalışmasını gösterir. Son dönemlerde sınıflarda da artık uygulamaya koyduğumuz portfolio çalışmalarının artık sınav ortamına taşınmasını sağlamıştır. Öğrencileri 60 dk içinde yazdıkları yazılarla değerlendirmektense sürece yayılmış olarak ortaya çıkardıkları ve bilgilerinin derinliğini daha net ölçen bir sınav sistemi daha gerçekçi, ve güvenilir bir sonuç vermektedir. 

3. Öğrencilere 15 adet portfolio konusu verilir ve bunlardan 3 tane seçmesi istenir. Bu noktada da öğrencinin hazırladığı materyal veya çalışmanın kendi ilgisi alanında olması önem taşımaktadır. Kişi yaptığı çalışma ile ne kadar ilgili ise o kadar başarı sağlar mantığından yola çıkılırsa öğrencinin tam seviyesi ve kapasitesini görmek daha kolay olacaktır. 

4. Sınav koşulları altında yapılan okuma ve yazma bölümlerinde seviyeye göre beklenen yazı tipleri değişiklik göstermektedir. Ancak burada üzerinde durulması gereken en önemli özellik okuma parçasının konusu ile yazma bölümündeki konunun bağlantılı olmasıdır. Öğrenciye okuma bölümünde aldığı bilgiyi yazma bölümünde kullanma fırsatı verilir. Yani beceriler arasında geçiş sağlanması sağlanır. Gerçek hayatta olduğu gibi. Bilgi aktarımının bir formattan diğerine aktarımı öğretilmiş olur. 

5. İstenen her bir yazı çalışmasındaki beklenen kazanımlar farklı olduğu gibi alt başlıklar da değişiklik göstermektedir. Örneğin: bir yazıda text-synthesis işlenirken diğerinde text transformation ve diğerinde text analysis işlenir yani Blooms taksonomisine bakıldığında da olduğu gibi anlamanın tüm seviyeleri incelenir.

6. Konuşma bölümünde öğrenciye hazırladığı portfoloyo ile ilgili konuşma şansı verilir. Böyle bir şans öğrencinin gerçek duygularını ve gerçek süreci aktarmasına yardımcı olur. Yani gerçek hayatta olduğu gibi. Konuşmak için gerçek bir sebep ve ihtiyaç yaratılır.