Ana Sayfa
Eğitim Öğretim
Yabancı Dil Öğretimi

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

 

Globalleşme ile her geçen gün biraz daha küçülen dünyamızda yabancı dilin bir iletişim aracı olarak önemi giderek artmaktadır. SAÜ Vakfı Özel Okullarında yabancı dil eğitiminde  hedef;  2 dilin birden (Almanca ve  İngilizce)  öğretilmesidir. 

Ortak program doğrultusunda yabancı dil eğitimimizdeki hedefimiz; kültürler arası iletişim kurabilen, yabancı dil öğrenmeyi hedeflemiş, öğrenirken eğlenen,  çok dilli yaşamı ilke edinmiş, öğrenmeyi öğrenen, yaş gruplarına uygun yöntemlerle eğitilmiş bireyler yetiştirmek, toplumsal konularda duyarlı, başarıya odaklanmış, modern ve bilimsel kalıplarla düşünen “insan” yetiştirmektir.

İngilizce müfredat programımız Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı CEFR  (Common European Framework of References for Languages) doğrultusunda hazırlanmıştır.

Öğrencilere İngilizcenin sevdirilmesi ve günlük yaşantı içerisinde kullanımının kazandırılması amaçlanmaktadır.

Derslerimizde “ Tema bazlı ve iletişimsel yaklaşımlar kullanılmakta, eleştirel düşünce ile aynı tarzlardaki ders kitaplarıyla desteklenmekte ve “Çoklu Zekâ Teoremi”ne göre uygulanmaktadır. Derslerimiz öğrencilerin konuları içselleştirmesini amaçlayarak çeşitli oyunlar, aktiviteler, şarkılar, el-işi çalışmaları, dramatizasyon, ikili ve grup çalışmaları ile desteklenmektedir. Bu sayede, öğrencilerimizin dili doğal sürecinde öğrenmeleri cesaretlendirilmektedir.

Öğrencilerin bilgi birikimlerini proje çalışmalarına aktarmaları hedeflenmektedir. Her sınıf düzeyinde seçilip yapılandırılan  projeler, tüm akademik yıl boyunca öğretilen temalardan biriyle ilintilidir. Projelerimiz drama çalışmalarıyla desteklenmektedir.  Bu sayede özellikle küçük yaş grupları,  dramalar ve hikâye anlatımları ile dili pekiştirme şansı bulmaktadırlar. Her akademik yılın belirli dönemlerinde çeşitli sunumlar ile ‘Proje-Bazlı Eğitim’ çalışmalarımız desteklenmektedir.

Öğrencilerimizin anasınıflarında yabancı bir dile alışkanlık kazanması, yabancı dil kullanımını içselleştirmeleri, basit kalıpları kullanarak kendini ifade edebilmeleri ve karşılıklı iletişime geçmeleri ve bu doğrultuda hedef dili severek öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Öğrencilerimizin, 1. – 3. sınıflarda A1 düzeyinde, 4. – 5. sınıflarda A1+, 6. – 7. sınıflarda A2 düzeyinde ve 8. sınıfta ise B1 düzeyinde olmaları beklenmektedir.

Sene başında, ortasında ve sonunda  İlköğretim 2. kademede seviye grupları için, placement (yerleştirme) sınavı uygulanmaktadır. Bu sınav değerlendirmesi ile öğrencilerimiz seviye gruplarına ayrılarak hazır bulunuşluklarına göre İngilizce öğrenmektedir. Seviye gruplarında sene içinde ilerleme durumlarına göre öğrencilerin seviyeler arası geçişi sağlanmaktadır.

İngilizce müfredat programımız, öğrencilerimizi Trinity College ve Cambridge Üniversitesi ESOL sınavlarına hazırlar ve bu sınavlarda en az %85 başarı hedeflenir. Okulumuz Cambridge ESOL ve Trinity College GESE sınavlarında sınav merkezi olarak çevre okullara da ev sahipliği yapmaktadır. Ana sınıflarından 4. Sınıfa kadar olan öğrencilerimiz Trinity Sınavlarına; 5., 6., 7. ve 8. Sınıf öğrencilerimiz ise seviyelerine uygun bir  Cambridge ESOL (Flyers, KET, PET ve FCE) sınavlarına katılmaktadır. Ayrıca 8. Sınıf öğrencilerimizin TEOG sınavlarında %90 başarı sağlamaları amaçlanmaktadır.

Almanca dil eğitimimizin 1. kademesinde çocuklar hedef dili görsel ve işitsel olgularla bütünleştirerek, alışkanlık kazanmaya çalışarak ve basit dil yapılarını oyun yolu ile taklit ederek öğrenmeye başlarlar. Almanca derslerinde şarkı, tekerleme ve oyunlarla daha çok kelime bilgisine ve basit cümlelerle kendini ifade etme becerisine yönelik aktiviteler yapılmaktadır. 1. dönem yapılan derslerde Almancaya kulak dolgunluğu kazandırılarak,  öğrencilerin Almancayı eğlenerek öğrenmeleri ilk hedefimizdir. 2. dönem başlayan yazı çalışmalarıyla öğrenciler Almanca sesler ve yazım kurallarıyla tanışırlar. Böylece basit cümlelerden oluşan okuma, anlama ve yazma alanında becerileri geliştirilmeye çalışılır.3. sınıftan itibaren 1.ve 2. sınıflarda öğretilen kelime ve konuların günlük yaşamda aktif olarak kullanmaya yönelik etkinlik ve aktiviteler yapılmaktadır. 4. sınıftan itibaren dört temel becerinin gelişimi ile desteklenir. Bu beceriler ;duyduğunu anlama, okuduğunu anlama, yazabilme ve konuşabilme , yabancı dil öğrenmenin temelini oluşturan becerileridir. Öğrencilerimiz, dil öğrenimine bilinçli yaklaşım ile Almanca dilbilgisi kurallarını  öğrenerek gelişim süreci içerisinde dili bilinçli ve özenli kullanmaya  yöneltilmektedirler. Aynı zamanda bu yaklaşım sayesinde analiz ve yorum ön plana çıkmaktadır.

5. ve 6. Sınıf öğrencilerimizin Almanca dil  becerilerinin ( okuma-anlama, yazma, konuşma, dinleme-anlama) gelişimini destekleyici  çalışmalar yapılmaktadır. Dilbilgisi araç olarak kullanılmakta ve iletişime dayalı dersler yapılarak öğrencilerin duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmeleri sağlanmaktadır. Derslerde yöntem çeşitliliğine önem verilmekte, akıllı tahta  ve teknolojik donanımlardan etkin bir şekilde yararlanılmaktadır. Öğrencilerimizin  bağımsız çalışma yeteneğini geliştiren istasyon çalışmaları, diyalogları sınıfta dramatize etme, resimli hikâyeler yazma, okuma ve bilgi yarışmaları, sözcük dağarcığını düzenli olarak geliştiren etkinliklerle derslere aktif katılımları sayesinde bilinçli bir öğrenme süreci gerçekleştirilmektedir.

Skills derslerimizi  native speaker ya da native like olan öğretmenlerimiz yürütmektedir. Öğrencilerimizin her sene e-twinning ve COMENIUS (ERASMUS+) gibi uluslararası projeler ve yaz okulu programları ile dil gelişimleri desteklenmektedir. Böylece yabancı ülke ve öğrencilerle etkileşime geçmeleri sağlanmaktadır.

Ana sınıfları ve ilköğretimde sene sonu gösterileri ile yıl boyunca yapılan etkinlikler görsel şekilde sunularak öğrencilerimizin dil gelişimi velilerle paylaşılır; ayrıca yıl sonunda yapılacak olan İngilizce gecesinde drama, koro ve yarışma gibi programlar sergilenir, uluslararası sınav sertifikaları ve ödülleri öğrencilere verilir.

Yıl boyunca öğretmenlerimiz yabancı eğitim danışmanlarımız tarafından verilen çeşitli seminer ve uluslararası sertifika programları ile meslek gelişimleri konusunda desteklenmekte ve yönlendirilmektedir. Bu sayede mesleki gelişimleri ve bilgilerini güncellemeleri hedeflenmektedir.