COMENİUS (ERASMUS+) PROJELERİ

  • (ERASMUS+) PROJELERİ

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları’ndan biri olan Erasmus+ programının amacı; kültürler arası iletişim aracılığıyla eğitimde kaliteyi artırmaktadır. Bu programda hedef kitle öğretmenler, öğrenciler ve eğitim personelidir. Anaokulundan yüksek öğrenime kadar her aşamada eğitim projelerini kapsayan Comenius programı faaliyetleri, her ülkede Ulusal ajans diye bilinen kurum aracılığıyla yönetilir.

Okulumuzda Erasmus+ projeleri planlama ve kabul aşamasındadır.