ANADOLU LİSESİ ETÜTLER

        ETÜTLER

            Okulumuzda, Türk Dili ve Edebiyatı zümresi,Matematik zümresi,Fen Bilimleri zümresi,İngilizce zümresi ve Sosyal Bilimler zümresi  olmak üzere beş ayrı zümre vardır.Her hafta bir zümrenin etüt haftasıdır.16.30-17.30 saatleri arasında olan etütler -cuma günü hariç- haftanın diğer günleri olabilir. Etüt programı bir önceki hafta öğrencilere ilan edilir ve her gün o günkü etüdün bilgisi mesaj yoluyla veliye iletilir. Etütlere katılmak, öğrencinin asli görevidir. Etüt programlarında ders etkinlikleri pekiştirilir. Öğrencinin eksik kalan öğrenmeleri giderilir.