Ana Sayfa
Anadolu Lisesi
Danışmanlık Sistemi
Anadolu Lisesi Danışmanlık Sistemi

Anadolu Lisesi Danışmanlık Sistemi

  DANIŞMANLIK SİSTEMİ

       Günümüz çağdaş eğitim anlayışı öğrenci merkezli yapısı gereği, öğrenciye kendisinin tanıtılmasını, ilgi ve yeteneklerinin farkına vardırılarak ilgili alanlara yönlendirilmelerini ve bu yeteneklerinin doğru şekilde geliştirilebilmesini gerektirmektedir.

Bu noktada amacımız rehberlik servisiyle eşgüdüm içerisinde öğrencilerimizin takibini yaparak, öğrencilerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamaktır.

Danışman öğretmenlik sistemi okulumuzda tüm  sınıf düzeylerine uygulanmakta,her öğrencimizin bir danışman öğretmeni bulunmaktadır.

 

*DANIŞMAN ÖĞRETMEN KİMDİR?

         Okul idaresince sorumluluğu kendisine verilen öğrencileri ilgi, istek ve becerileri doğrultusundaki alanlara yönlendiren, öğrenci ile aile, öğretmen, okul yönetimi ve yakın çevre arasındaki ilişkiyi sağlıklı bir şekilde düzenleyen öğretmendir.

 

*DANIŞMAN ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ:

 

         Danışmanlık yaptığı öğrencilerin;


*Akademik, sosyal ve davranışsal gelişimiyle yakından ilgilenir ve bu yönlerini geliştirmesine yardımcı olur.

*Ders başarılarını, sınav sonuçlarını yakından takip eder. Gereken durumlarda zamanında müdahale edip neler yapılması gerektiği konularında gereken kişilerle iş birliği yapar.

*Okul içi tutum ve davranışlarını izleyip olumluları pekiştirir, olumsuzlar için de sınıf öğretmeni ile birlikte çözüm yolları için çözüm arar.

*Kişinin kendisiyle, ailesiyle ve sosyal çevresiyle ilgili sorunlarıyla yakından ilgilenir.

*Öğrencinin hedefini belirlemesi ve bu hedefe ulaşması için yapması gerekenler konusunda öğrenciye yardım eder.

*Danışmanlık yaptığı öğrencinin güvenini kazanması için hayati önem taşıyan durumlar dışında öğrencinin özel bilgilerini başkaları ile paylaşmaz.

*Veli ile düzenli olarak (ayda en az bir kez ) olumlu veya olumsuz bilgi alışverişinde bulunur.

*Öğrenci ile ilgili formları doldurur. Danışmanlık dosyasında bulundurur. Gerekli olanları rehberlik servisiyle paylaşır.

*Eğitim-öğretim yılının ilk haftasında ,öğrencinin danışman öğretmeninin kim  olduğu  belirlenecek ve beyan edilecektir.Danışman öğretmen-öğrenci arasındaki gerekli planlamalar  yapılacaktır.